Chapter 77 : อย่า...

posted on 20 May 2011 14:32 by thanyapound

 

...อย่า

ไม่ได้ “ห้าม”...เพียงให้ “ชะลอ”

...ชะลอ...ยั้ง...รั้ง...

สิ่งที่กำลังคิด

...อย่าเพิ่ง “คิด”

...ให้ฉันได้ “คิด”

...อย่า “คิด” แทน

...อย่า

-       -

ไม่ได้ “เอ่ย”  ไม่ได้หมายความว่า “อุบ” ไว้

แค่ปิด “ชั่วขณะ” ...ไม่ได้ “ถาวร”

-       -

สิ่งที่ “ฉัน” เป็น....

สิ่งนั้น... “ฉัน” เป็นอยู่เกินกว่าครึ่งชีวิต

ครึ่งชีวิต..

ที่ “ฉัน” เป็น “ฉัน” 

ครึ่งชีวิต..

ที่ “เธอ” เป็น “เธอ”

ครึ่งชีวิต..

ของ “เธอ” และ “ฉัน” 

ครึ่งชีวิตนั้น....เราไม่เคย “พบ” กัน

-       -

“ปล่อย”...บ้าง

ให้ฉันได้มี “ที่ว่าง”...บ้าง

-       -

ให้ฉัน “เป็น”...อย่างที่ฉันอยาก “เป็น” บ้าง

อย่า...ให้ฉัน “เป็น”...อย่างที่เธออยากให้ “เป็น”

...อย่า

-       -

มอง “ฉัน” จากข้างหลังบ้าง

แล้วเธอจะ “เห็น”....

จะได้ “เห็น”....

“เห็น” ฉันในมุมที่เธอไม่เคย “เห็น” 

“เห็น” ฉันเดินในทางที่ฉันอยากเดิน

“เห็น” ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันอยากเป็น

 

-       -

ปล่อยมือฉันบ้าง....

ปล่อยบ้าง...

Chapter 76 : “นาน” ...

posted on 17 May 2011 09:07 by thanyapound

 

“นาน”  เท่าไร่แล้ว...ที่ไม่ได้จับปากกา

“นาน”  เท่าไร่แล้ว...ที่ไม่ได้ “เล่า” อะไรให้ใครฟัง

“นาน” เท่าไร่แล้ว...ที่ “ลืม” ไปว่า “ตัวเอง” ต้องการอะไร

- - -

บางครั้ง...

ก็คิด...ว่าการ “กลับ” มา เป็นเรื่อง “ผิด-พลาด”

“ผิด” เพราะ คิด “เร็ว”

“พลาด” เพราะ คิด “สั้น”

- - -

การย้อนคิดถึงเรื่องที่ “ผ่าน” กำลังสร้างปัญหากับวัน “ต่อไป”

- - -

การก้าวเดินในแต่ละวัน

คือ    “ความจำเป็น” ที่ต้องทำ

ไม่ใช่ “ความเต็มใจ” ที่อยากทำ

ถามว่า “สนุก” ไหม...ตอบได้ว่า “สนุก”

แต่ถามว่า “สุข” ไหม...ตอบได้ว่า “ทุกข์”

- - -

“ทุกข์” เพราะ “ไม่รู้” ว่าทำไมถึง “หัวเราะ” ทั้ง-ทั้งที่ไม่มี “ความสุข”

“ทุกข์” เพราะ “ต้อง” แสร้ง “หัวเราะ” ทั้ง-ทั้งที่ไม่มี “ความสุข”

- - -

เวลา...มีแต่จะเดินไป “ข้างหน้า”

ไม่มีเหลือ แม้แต่เสี้ยววิให้ “เหลียวหลัง”

- - -

หากการ “เติบโต” คือการ “มองตรง”

จะแปลกไหม...

ถ้าจะขอกลับไปเป็นเด็กน้อย ที่ชอบ “ลังเล” และ “เหลียวหลัง” บ่อยครั้ง!

- - -

ฉันคิดถึง “อดีต” ของฉัน